Contact
Vereniging VISpas / Documenten Uitslagen / Standen Eigen viswater Agenda Link

AANSPRAKELIJKHEID
Hengelsportvereniging Eerbeek heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.
Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Hengelsportvereniging Eerbeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie.
Verder aanvaardt Hengelsportvereniging Eerbeek geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Hengelsportvereniging Eerbeek of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.
 
COPYRIGHT
Het is toegestaan onderdelen van de website te gebruiken voor andere websites, mits de naam of homepages van Hengelsportvereniging Eerbeek wordt genoemd.